Tuesday, 22 November 2011

Kata Ganti Nama

 
·        Kata ganti nama terbahagi kepada dan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk.
·        Kata ganti nama diri pula terbahagi kepada kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang.
Perhatikan rajah yang berikut: 

No comments:

Post a Comment