Monday, 21 November 2011

Kata Nama

1. Kata nama terbahagi kepada kata nama am dan kata nama khas.
2. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara umum.
3. Kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara khusus.

 
 

No comments:

Post a Comment