Saturday, 26 November 2011

Kata Penguat


Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau belakang kata adjektif dalam ayat.

Jenis
Kata Penguat
Kata Penguat
Contoh Ayat
Hadapan
paling, terlalu, agak
1. Tamanah paling pintar dalam kelas ini.
2. Baju itu terlalu besar baginya.

Belakang
sekali, benar, nian
1. Permata yang termahal sekali diletakkan di  ruangan khas itu.
2. Tanpa kebenaran ketua, awak telah bercuti lama benar.

Bebas
 *Boleh diletakkan     di hadapan atau     belakang kata      adjektif 
amat, sangat, sungguh
1 (a )  Hujan lebat sangat.
   (b)  Hujan sangat lebat.

2 (a) Buah rambutan itu sungguh manis.                (b)Buah rambutan itu manis sungguh.

No comments:

Post a Comment