Friday, 9 December 2011

Latihan 1: Kata Nama


Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Dalam cerita-cerita zaman dahulu, Sang Kancil ialah seekor __________ yang pintar.
   A orang
   B haiwan
   C makhluk
   D ternakan

2 Kebanyakan penduduk di Kampung Merbau bersawah ___________.
   A kelapa sawit
   B bunga
   C getah
   D padi

3 Banyak makan __________ bererti banyak pengalaman hidup.
   A hati
   B ubat
   C gula
   D garam

4 __________ ialah hasil kraf tangan Malaysia yang diminati oleh para pelancong.
   A Batik
   B Dodol
   C Gamelan
   D Tarian Inang

5 __________ Puan Suziana yang kemas dan cantik itu menarik perhatian saya.
   A Nyanyian
   B Masakan
   C Pakaian
   D Tarian

6 __________ itu terlalu kacak jika dibandingkan dengan adik-beradiknya yang lain.
   A Gadis
   B Wanita
   C Pemudi
   D Pemuda

7 Pakaiannya yang celorong-celoreng itu menampakkan dia seorang __________.
   A doktor
   B perwira
   C mekanik
   D pemandu

8 Mereka selalunya bermesyuarat di __________.
   A bilik gerakan
   B bilik bacaan
   C bilik stor
   D bilik air

9 Posmen itu menyerahkan sepucuk __________ kepada Pak Cik Kassim.
   A poskad
   B majalah
   C surat khabar
   D surat berdaftar

10 Pak Meon menghalau sekumpulan __________ yang masuk ke dalam kebunnya.
   A Arnab
   B Kucing
   C kambing
   D kura-kura

Jawapan :

1  B
6  D
2  D
7  B
3  D
8  A
4  A
9  D
5  C
10 C


No comments:

Post a Comment