Friday, 9 December 2011

Latihan 8 : Penjodoh Bilangan

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat berikut.

1 Ayah membeli dua __________ petai di gerai itu.
   A gelung
   B papan
   C mata
    D biji

2 Hidayah membeli dua __________ benang untuk menjahit baju.
   A buah
   B buku
   C utas
   D gelung

3 Sapu tangan itu dijahit dengan se __________ benang.
   A utas
   B untai
   C gulung
   D lembar

4 Masukkan se __________ garam ke dalam lauk itu,. kata Mak Cik Salmah kepada Jamilah.
   A cuit
   B cubit
   C cawan
   D genggam

5 Beberapa __________ cendawan yang aneh ditemui oleh dua orang pencinta alam sekitar di   Hutan Lipur Sekayu.
   A batang
   B pohon
   C pucuk
   D kaki

6 Beberapa __________ pulau yang indah terdapat di Phuket, Thailand.
   A kelompok
   B tompok
   C buah
   D biji

7 Se __________ kata pun tidak tertulis walaupun sudah dua jam dia menghadap meja tulisnya.
   A patah
   B potong
   C cebis
   D untai

8 Ayah membeli dua __________ durian di pasar.
   A biji
   B ulas
   C buah
   D buku

9 Kakak menggunakan se __________ kain sebagai pembalut luka pada jarinya.
   A cebis
   B bentuk
   C lembar
   D cucuk

10 Polis melepaskan lima __________ tembakan ke arah perompak itu.
   A butir
   B das
   C biji
   D pucuk

Jawapan :

1   B
6  C
2  B
7  A
3  D
8  A
4  B
9  A
5  D
10 B


No comments:

Post a Comment