Friday, 9 December 2011

Latihan 5: Kata Bilangan

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

1 ______________murid diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum.
   A Para
   B Setiap
   C Ribuan
   D Setengah

2 ________________kawasan lapang di belakang rumah Pak Dollah ditanam dengan sayur-sayuran.
   A Setiap
   B Segelintir
   C Sebilangan
   D Sebahagian

3 Syazwani gemar mengumpulkan _____________jenis setem luar negara.
   A berbagai
   B pelbagai
   C seluruh
   D segala

4 ____________ orang penjenayah itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis.
   A Ketiga
   B Tiap-tiap
   C Sesetengah
   D Kedua-dua

5 Stadium itu penuh sesak dengan ___________penyokong Pasukan Hijau.
   A puluhan
   B ribuan
   C setiap
   D separa

6 _____________helai kertas melayang apabila Kamariah menghempas fail ke atas mejanya.
   A Seluruh
   B Ribuan
   C Setengah
   D Beberapa

7 Pak Ahmad akhirnya meninggal dunia setelah_______________menderita penyakit jantung.
    A berhari-hari
    B berabad-abad
    C bertahun-tahun
   D berkurun-kurun

8 ________________jenis cenderamata dijual di ______________ gerai itu.
   A Pelbagai…… setiap
   B Berbagai……semua
   C Beberapa……segala
   D Pelbagai……segala

9 _______________tubuhnya terasa lemah ____________kali diserang demam panas.
   A Tiga suku…… sekalian
   B Setengah……beberapa
   C Seluruh……sekalian
   D Seluruh……setiap

10 Jutawan itu mendermakan ____________ daripada hartanya kepada anak-anak yatim.
   A sebahagian
   B sesetengah
   C beberapa
   D ribuan

Jawapan :

1  B
6  B
2  A
7  B
3  B
8  A
4  D
9  D
5  B
10 A


No comments:

Post a Comment