Saturday, 10 December 2011

Latihan 9 : Kata Bantu


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Masa menjawab soalan itu __________ tamat.
   A sudah
   B lalu
   C mesti
   D sedang

2. Salmiah __________ tinggal serumah dengan Amirah suatu ketika dahulu.
   A sudah
   B sedang
   C pernah
   D masih

3. Dalam pertandingan bola sepak itu, pasukan sekolah Ali ___________ kalah.
   A sudah
   B telah
   C masih
   D belum

4. Murid-murid Tahun 4 _____________ menyertai peraduan itu pada minggu hadapan.
   A belum boleh
   B masih sedang
   C sedang hendak
   D masih

5. Encik Ahmad ___________ melawat jirannya di hospital.
   A dapat
   B hendak
   C boleh
   D harus

6. Amir Izzat __________ mandi ketika saya ke rumahnya.
   A mesti
   B harus
   C mahu
   D sedang

7. Rombongan kami __________ bertolak ke Ipoh pada pukul 9.00 pagi tadi.
   A sedang
   B harus
   C akan
   D telah

8. Siapakah yang ___________ dipersalahkan dalam kejadian ini?
   A dapat
   B mesti
   C harus
   D sudah

9. Kamu ___________ pandai memujuk hatinya yang luka itu.
   A mesti
   B sedang
   C sudah
   D akan

10. Pasukan sekolah Syafiq ________ menjadi johan dalam perlawanan bola sepak semalam.
   A harus
   B akan
   C telah
   D mesti

Jawapan :

1  A
6  D
2  C
7  D
3  B
8  C
4  A
9  A
5  B
10 CNo comments:

Post a Comment